English English Vietnamese Việt Nam
Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: Văn phòng làm việc chính

- Điện thoại: 0901186880

- Email: xaydungm2m.vn@gmail.com

- Website: http://www.xaydungm2m.vn

- Thời gian làm việc: 8h00-17h30

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: M&M CONSTRUCTIONS JSC

- Điện thoại: 046553344

- Email: info@mmcc.vn

- Website: http://www.xaydungm2m.vn

- Thời gian làm việc: 8h - 18h

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: Xưởng vẽ M&M

- Điện thoại: 0466553344

- Email: tuvan@xaydungm2m.vn

- Website: http://xaydungm2m.vn/thiet-ke-dan-dung-2.html

- Thời gian làm việc: 8h00 - 18h00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: Chi nhánh Kỹ thuật NH - CTCP XD M&M Việt Nam

- Điện thoại: 02413836875

- Email: info.ktnh@gmail.com

- Website: http://ktnh.mmcc.vn

- Thời gian làm việc: 8h00 - 18h00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: Văn phòng giao dịch

- Điện thoại: 0466553344

- Email: info@mmcc.vn

- Website: http://www.mmcc.vn

- Thời gian làm việc: 8h00 - 18.00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: Shop Mana Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413836875 - 0976 016 623

- Email: mana.store@mmcc.vn

- Website: http://www.mmcc.vn/san_pham

- Thời gian làm việc: 8h00 - 22h00

(Xem trên bản đồ)